Regulamin

- Zapoznaj się z regulaminem ośrodka

Witamy Państwa serdecznie w naszym ośrodku i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

Regulamin

 • Dobra noclegowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 • Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji domku. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulegnie zmianie.
 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i domku. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowanie osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 • Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i domku. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowanie osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 • Zaliczka jest zwracana w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji usługi z winy obiektu.
 • Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • Prosimy o zamykanie za sobą wejścia na teren ośrodka. Gości korzystających z parkingu prosimy o zamykanie za sobą bramy wjazdowej na teren ośrodka.
 • Prosimy o niepalenie papierosów oraz nieużywania otwartego ognia na terenie całego domku ( w szczególności w pokojach).

Regulamin

 • Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tylko za zgodzą właściciela obiektu. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.
 • Prosimy o zamykanie swoich domków na klucz – nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy pod domkami i na terenie całego ośrodka. Opłata za zgubienie kluczy wynosi 30 złotych.
 • Goście odpowiadają meternialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych.
 • Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
 • Ilość osób zajmujących domek nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu.

- Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna – formularz rezerwacji, formularz kontaktowy (strona www)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROB-ROL” Sp. Z.o.o. ul. Działkowa 1C 83-115 Swarożyn NIP 5931816835   KRS180094 prowadząca Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy Służba Dziecku w Krynicy Morskiej 82-120 ul. Sienkiewicza 5  www.sluzbadziecku.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 • kontaktowym, informowania o produktach i usługach Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego Służb Dziecku w krynicy Morskiej  (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 • zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:
 • W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu w hotelu (nie doszło do finalizacji umowy o usługi hotelarskiej) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu.
 • W zakresie wewnętrznych celów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do momentu cofnięcia zgody,
 • Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email recepcji  otw.sluzba.dziecku@wp.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania w celach informowania o produktach i usługach Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego Służba Dziecku w Krynicy Morskiejn Pani/Pana danych osobowych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 • Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie.

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku. Życzymy dużo słońca i miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzania.

Menu